Vår historia – Örebro Teater

Vår historia

Från dekorverkstad till hela länets teater.

1965 startade Riksteatern en dekorverkstad i Örebro. 1969 bildades Riksteaterns Örebroensemble, som hade åtta skådespelare och en konstnärlig ledare. Ur denna ensemble bildades 1983 stiftelsen Länsteatern i Örebro med länets kommuner och Landstinget som ägare. Då huserade man på Hjalmar Bergmanteatern som är inrymd i Medborgarhuset i Örebro.

Hösten 2002 flyttade verksamheten till  byggnaden Örebro Teater som numera används som huvudscen, men vår dekorverkstad med dekorateljé ligger dock kvar på Hjalmar Bergmanteatern. En trappa upp i Örebro Teaters västra flygel ligger Caféscenen som också används som pausservering.

2007 ombildades Örebro Teater till aktiebolag med Region Örebro län som huvudägare.

2011 invigdes Lilla scenen, Nya China på Storgatan 19 där två mindre scener fylls med utmanande och inspirerade scenkonst för både unga och vuxna.

Hösten 2021 invigs Örebro Teaters nya experimentscen Studion, i källaren på det stora teaterhuset på Storgatan 1.