Till­gänglig­het – Örebro Teater

Till­gänglig­het

STORA SCENEN

Storgatan 1

FÖR RULLSTOL
Tillgängligheten är god då både entré och salong kan nås utan större trösklar och trappsteg. Meddela biljettkassan på förhand så att särskild plats för rullstol kan bokas och iordningställas i salongen.

T-SLINGA
Vår salong är utrustad med hörslinga.

TECKENSPRÅKSTOLKNING
Vissa av våra föreställningar tolkas till svenskt teckenspråk. Tolkarna står vanligtvis på scenen fullt synliga för all publik. Mer information om aktuella datum hittar du på respektive produktions sida.

SYNTOLKADE FÖRESTÄLLNINGAR
Vår ambition är att alltid ha minst en syntolkad föreställning av varje uppsättning (gäller ej gästspel). Tolkningen går till på så vis att en syntolk sitter i ett kommentatorbås och beskriver vad som händer på scenen i en mikrofon. Den synskadade har sedan en mottagarenhet som denne lyssnar genom. Den övriga publiken märker inte av syntolkningen.

Vilka föreställningar som syntolkas anges på respektive produktions sida. Föranmäl att du behöver syntolkning när du bokar biljetter till dessa föreställningar så vi kan försäkra oss om att vi har tillräckligt med mottagare till hands.

CAFÉSCENEN

Storgatan 1

FÖR RULLSTOL

Tillgängligheten är god då både entré och salong kan nås utan större trösklar och trappsteg. Caféscenen nås via hiss. Meddela gärna biljettkassan på förhand så att särskild plats för rullstol kan bokas och iordningställas.

T-SLINGA OCH TOLKNING

Lokalen har ingen fast hörslinga men till vissa produktioner använder vi en portabel hörslinga. Information om hörslinga hittar du på föreställningssidan för respektive produktion.

Vissa föreställningar och evenemang syntolkas och tolkas till svenskt teckenspråk, datum för detta finns på föreställningssidan för respektive produktion.

STUDION

Järntorgsgatan 8

FÖR RULLSTOL

Tillgängligheten är god då entré till Studion ligger på markplan. Meddela gärna biljettkassan på förhand så att särskild plats för rullstol kan bokas och iordningställas.

T-SLINGA OCH TOLKNING

Lokalen har ingen fast hörslinga men till vissa produktioner använder vi en portabel hörslinga. Information om hörslinga hittar du på föreställningssidan för respektive produktion.

Vissa föreställningar och evenemang syntolkas och tolkas till svenskt teckenspråk, datum för detta finns på föreställningssidan för respektive produktion.

LILLA SCENEN, NYA CHINA

Storgatan 19

FÖR RULLSTOL
Tillgängligheten är god då både entré och salong kan nås utan större trösklar och trappsteg. Meddela biljettkassan på förhand så att särskild plats kan bokas och iordningställas i salongen.


T-SLINGA OCH TOLKNING
Lokalen har ingen fast hörslinga men till vissa produktioner använder vi en portabel hörslinga. Information om hörslinga hittar du på föreställningssidan för respektive produktion.

Vissa föreställningar och evenemang syntolkas och tolkas till svenskt teckenspråk, datum för detta finns på föreställningssidan för respektive produktion.