Tankesmedjan DoIT – Örebro Teater

Tankesmedjan DoIT

Tankesmedjan DoIT (Delaktighets- och Inkluderings-Tankesmedjan) vill, genom samtal och reflektion, sätta fokus på utmaningar vi möter i samhället idag och diskutera olika perspektiv på delaktighet, inkludering, jämlikhet och lärande bortom enskilda kategorier som kön, etnisk tillhörighet, klass, funktionsnedsättning m.m.
Detta görs genom återkommande träffar.

DoIT initierades i början av 2016 av representanter från Örebro Teater, den nätverksbaserade forskningsmiljön CCD (Communication, Culture and Diversity) som finns vid Högskolan för lärande och kommunikation sedan slutet av 2016, Jönköping University och Riksteatern. Syftet med alla DoIT-träffar har varit och är att kontinuerligt mötas och samtala i en form som kombinerar nätverksskapande, kultur, forskning och praktik from olika sektorer. I DoIT möts vi över samhällssektorer i en gemensam strävan efter att lära av varandra och att bidra till varandras arbeten.

Tankesmedjan DoIT har sedan 2016 åren årligen ordnat flera heldagars seminarier i Örebro, Jönköping och Hallunda. Sedan våren 2019 arrangeras seminarierna en till två gånger per termin, vanligtvis i Örebro eller i Jönköping, men också internationellt. Som exempel kan nämnas DoIT-dagen som arrangerades i Jönköping i anslutning till CCD:s internationella konferens MuDD 2019 (www.ju.se/ccd/mudd2019). våren 2020 i anslutning till CCD:s internationella konferens LeaDMe 2020 (www.ju.se/ccd/leadme2020) i Mumbai, Indien.

Under våren 2021 kommer möten och seminarier ske digitalt.

Läs med om DoIT och kommande möten och seminarier här: www.ju.se/ccd/doit

Inom ramen för DoIT har också  en vetenskaplig rapport skrivits:
(Bagga Gupta, S. & Weckström, P. (Eds.) On 3rd positions in democratic contexts. An education-for-all, culture-for-all and a society-for-all. Om 3:e positioner i demokratiska kontexter. En-utbildning-för-alla, kultur-för-alla och ett samhälle-för-alla. Research Report Nr 11. (in English and Swedish), Jönköping University, School of Education and Communication. ISBN-nr: 978-91-88339-22-5.) Till rapporten.