fbpx Hoppa över till innehåll

Projektet Delaktighet och teater beviljas pengar för sista året

Publicerad: 2014/10/22

Delaktighet och teater (DoT)

Nu är det klart projektet Delaktighet och teater (DoT), beviljas ytterligare utvecklingsbidrag från Statens kulturråd, som beviljat är 750 000 kronor för projektets sista år. DoT är ett regionalt utvecklingsprojekt som Örebro länsteater genomför tillsammans med Riksteaterns Tyst Teater, Örebro universitet, Örebro läns landsting, Örebro kommun och Riksteatern Örebro län, Iris Hadar AB, m.fl.

Projektet DoT ska utveckla teckenspråkig scenkonst med Örebro som nationellt nav och kombinerar kartläggning, forskning och praktiskt scenkonstarbete utifrån att möten mellan människor och mellan verksamheter är en förutsättning för förändring. Förändring av beslutsstrukturer kring primärt döva, men även hörselskadade och hörandes, möjligheter att delta i kulturella sammanhang som publik, medskapare och/eller arrangör på lika villkor på gemensamma arenor. Attityder och förståelse och scenkonstens plats i ett demokratiskt samhälle.

Några projekt som redan har genomförts inom ramen för DoT är föreställningarna Illusionistens assistent (2013) och My Own Bodies (2013). Härnäst, under säsongen 2014/2015, tillkommer dessutom förställningen, Tribes, som får Sverigepremiär den 6 december på Örebro Teater samtWonderland – ett visuellt landskap som genomförs i samarbete med Riksteaterns Tyst Teater med flera.

DoT har som övergripande mål att skapa ett mer jämlikt, demokratiskt samhälle. Projektet kommer under det sista året att arbeta med att sträcka sig utanför det rena ”hörselperspektivet” för att ytterligare sudda ut gränser mellan språk, människor och kultur och skapa gemensamma arenor där nya kulturella uttrycksformer, flerspråkighet och visualitet gagnar alla.

Läs mer om projektet på: http://dot.orebrolansteater.se/

Samarbetspartner: