Organisation

Örebro Teater – hela länets teater! Örebro Teaters vision är att vara regionens konstnärliga röst, nationellt och internationellt.

Länsteatern i Örebro AB är ett dotterbolag till Region Örebro läns förvaltnings AB och ägs till 91% av regionen och resterande 9% av Örebro kommun. Teaterns uppdrag formuleras i bolagsordning, ägardirektiv och Region Örebro läns kulturplan.

Teaterns ledning består av verkställande direktör och konstnärlig ledare.

Organisationen är uppdelad i tre avdelningar; en konstnärlig, en administrativ och en teknisk. Den administrativa avdelningen leds av administrativ chef, som tillika är vd. Den tekniska och den konstnärliga avdelningen leds av teknisk chef respektive konstnärlig ledare. Den tekniska avdelningen innefattar både ateljéer, scenteknik och en dekorverkstad. Den konstnärliga avdelningen innefattar såväl tillsvidareanställda skådespelare som skådespelare, regissörer, scenografer, kostymörer och andra konstnärliga kompetenser anställda på tidsbestämda kontrakt.

Örebro Teater producerar egna föreställningar men har även kontinuerligt många olika samarbeten som gynnar regionens kulturutbud. 

ÖREBRO TEATERS STYRELSE

Länsteatern i Örebro AB:s styrelse väljs av Region Örebro län och Örebro kommun.

LEDAMÖTER

Lennart M Pettersson, ordförande

Thord Andersson, vice ordförande 

Margareta Borg 

Margaretha Pehrson 

Anna Ragén 

Kerstin Cederström 

Lars B Stenström 

Oscar Lundqvist

Inger Göransson 

Ingvar Ernstson 

Krister Tornberg 

Calill Ohlson

Maria Dubbelman

Christer Pihlblad

PERSONALREPRESENTANTER

Hanna Lekander (ordinarie, Fackförbundet Scen & Film)

Torbjörn Helander (ersättare, Fackförbundet Scen & Film)

Carina Nyström (ordinarie, Tvärfacklig representant)

Emma Andersson (ersättare, Tvärfacklig representant)