fbpx Hoppa över till innehåll

Örebro Teater deltar på Folk och Kultur

Publicerad: 2021/01/28

Inkluderande scenkonst – på vems villkor?

Tillgänglig eller teckenspråkig teaterföreställning? Med teckenspråkstolk eller av döva konstnärer? Vem har företrädesrätt?

Språket har en stor makt som påverka vår uppfattning om kultur, inte minst för svenskt teckenspråk. Dövkulturen har en stor betydelse för dövsamhället och är minst sagt en del av svenskt kulturarv. Vad säger kultursamverkansmodellen om tillgänglighetskravet och hur förhåller det sig till regionala kulturplaner? Hur säkerställer vi en kvalitativ scenkonst på teckenspråk? Vem har ansvaret över dövas kulturliv?

Panelen presenterar förutsättningar och utmaningar som projektet ”Publikcoacher för dövkulturen” har tagit fram i samband scenkonstutbudet till döva och teckenspråkiga.

Moderator: Tomas Bokstad, medgrundare till TYP Kulturkapital som arbetat med storskaliga nationella och internationella projekt inom de flesta konstformer samt på regeringskansliet med fokus på EU, mångfald och internationalisering.

Paneldeltagarna:

  • Laith Fathulla, projektledare till ”Publikcoacher för dövkulturen”
  • Petra Weckström, VD på Örebro Teater
  • Sophia Alexandersson, verksamhetschef och konstnärlig ledare för ShareMusic & Performing Arts
  • Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef Konstarter och regional utveckling och stf generaldirektör på Kulturrådet.

Samtalet genomförs fredag 12 februari, kl. 09.10–09.40 på Folk och Kultur.

Samarbetspartner: