fbpx Hoppa över till innehåll

Vår organisation

 

Örebro Teater är ett aktiebolag (Länsteatern i Örebro AB) som ägs till 91% av Region Örebro läns förvaltnings AB och resterande 9% av Örebro kommun.

Teaterns ledning består av verkställande direktör och konstnärlig ledare.

Organisationen är uppdelad i tre avdelningar, en konstnärlig, en administrativ och en teknisk. Den administrativa avdelningen är direkt underställd VD medan den tekniska och den konstnärliga avdelningen leds av teknisk chef respektive konstnärlig ledare. Den tekniska avdelningen innefattar både ateljéer, scenteknisk personal samt en verkstad.

Örebro Teaters styrelse

Länsteatern i Örebro AB:s styrelse består av ägarrepresentanter från Region Örebro län (R), Örebro kommun (K) samt en representant från Riksteatern i Örebro län.

Ledamöter, ordinarie

 • Lena Källström (s) R ordf.
 • Thord Andersson (kd) R vice ordf.
 • Lennart M Pettersson (s) R
 • Margaretha Pehrson (l) K
 • Anna Ragén (m) R
 • Kerstin Cederström (l) R
 • Lars B Stenström (kd) R
 • Pernilla Marberg (sd) R
 • Inger Göransson (s)

Ledamöter, ersättare

 • Ingvar Ernstson (c) R
 • Börje Gustafsson (c) K
 • Krister Tornberg (m) K
 • Calill Ohlson (m) R

Personalrepresentanter

 • Maria Simonsson (Teaterförbundet)
 • Torbjörn Helander (Teaterförbundet)
Samarbetspartner: