Ibsensällskapets dramatikerpris tilldelas Anders Duus – Örebro Teater

Ibsensällskapets dramatikerpris tilldelas Anders Duus