Integritetspolicy – Örebro Teater

Integritetspolicy

Örebro Teater och cookies

Vi vill ge dig som besökare på orebroteater.se bästa möjliga upplevelse. Därför använder vi oss av cookies (kakor). Cookies används för att vi ska kunna se de val du tidigare gjort på orebroteater.se, samtidigt som du då ger oss möjlighet att utveckla vår hemsida. Dessutom använder vi cookies för att mäta trafik och annan statistik på hemsidan. På delar av vår hemsida placerar innehållsleverantörer, som exempelvis sociala medier som Facebook, cookies på din dator. All information som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter som namn eller e-postadress. Information om besökare kan inte spåras av Örebro Teater.

Vad är cookies?

En cookie är en liten mängd data som har en unik stämpel på sig. Denna data skickas från webbläsaren till din dator och sparas där, så att din dator och webbläsare känner igen att du har besökt en webbsida. Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare om dina inställningar i webbläsaren tillåter det. För att denna information inte ska missbrukas kan webbplatser bara läsa information från cookies sparade av dem själva och inte några cookies sparade av andra webbplatser.

Hindra cookies?

För dig som besökare är det möjligt att göra inställningar på din dator som hindrar att cookies placeras på din dator, eller att tacka nej till cookies när du surfar in hos oss. Om du gör dessa inställningar kan det innebära att vissa funktioner på vår hemsida inte fungerar som de ska.

Cookies placeras inte på din dator förrän du tryckt på “jag accepterar” i vårt pop-up cookiemeddelande.

Örebro Teaters personuppgiftspolicy

Örebro Teater är mån om att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför tycker vi det är bra att den nya dataskyddsförordningen GDPR gör det tydligare vilka rättigheter du har som besökare och kund hos oss och vilka skyldigheter vi har som institution. GDPR ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL). 

Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen stärker rätten till personlig integritet för enskilda individer vars personuppgifter behandlas.

Personuppgiftspolicyns innehåll  

Länsteatern i Örebro AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in från dig. Länsteatern i Örebro AB (Org.nr: 55 66 92-9187. Adress: Box 315, 701 46 Örebro. Tel: 019-689 89 89. E-post: biljett@orebroteater.se)  

Dit kan du vända dig för frågor och för att utöva dina rättigheter. Vi är måna om din integritet och vill vara transparenta med hur dina personuppgifter behandlas. Vår personuppgiftspolicy behandlar följande:  

Personuppgiftspolicyns innehåll: 

 • I vilka sammanhang och till vad vi samlar in personuppgifter  
 • Vilka typer av personuppgifter vi samlar in  
 • När vi delar dina personuppgifter med andra samarbetspartners och uppdragsgivare  
 • Dina rättigheter, inklusive hur du får tillgång till och kan radera dina personuppgifter  

Rättslig grund för behandling av personuppgifter: 

 • Samtycke  
 • Fullgörande av avtal  
 • Rättslig förpliktelse  
 • Uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning  
 • Intresseavvägning  
 • Grundläggande intresse  

Behandling och insamling av personuppgifter sker:

 • När du deltar i aktiviteter såsom tävlingar, öppna repetitioner, seminarier eller program.  
 • För att vi ska kunna komma i kontakt med dig, upprätta en deltagarlista med ditt namn och/eller  
  i övrigt  
 • kunna administrera aktiviteter behandlar vi nedanstående personuppgifter.  
 • Personuppgifter som du lämnar när du tar kontakt med oss t.ex. via e-post, brev, telefon eller sociala medier.  
 • Kontaktuppgifter såsom ditt namn och e-postadress.  
 • Ålder  
 • Postadress och telefonnummer  
 • Hälsodata (Allergier och/eller andra hälsotillstånd du upplyser oss om)  

Laglig grund: Samtycke  

Behandling av personuppgifter i samband med kontroll av vaccinationspass (från 1 december 2021):

Sker med stöd av rättsliga grunden allmänt intresse (artikel 6.1 e) dataskyddsförordningen) samt med tillämpning av undantaget i artikel 9.2 g) dataskyddsförordningen som möjliggörs genom de skrivningar som ingår i 3 kap. 2 c §Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Örebro Teater lagrar inga personuppgifter i samband med kontroll av vaccinationsbevis.

Skanningen utförs med applikationen “Vaccinationsbevis verifiering” som är framtagen av Myndigheten för digital förvaltning.

Nedan följer en beskrivning av hur behandling av personuppgifter sker i applikationen. Läs mer här.

 1. Personuppgifter som förekommer i QR-koden är samtliga uppgifter som omfattas av förordning (2021:708 om digitala covidbevis, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/954 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorier under covid- 19-pandemin.
 2. Samtliga personuppgifter i punkten 1. behandlas i samband med att anordnaren verifierar vaccinationsbeviset med applikationen.
 3. Personuppgifter som visas för anordnaren vid verifiering av vaccinationsbeviset behandlas momentant genom att applikationens kamera läser av QR-koden på ett vaccinationsbevis och uppgifter om vaccinering mot covid-19 visas i applikationen. De uppgifter som då visas direkt eller indirekt är förnamn, efternamn, födelsedatum, antal vaccinationer mot covid-19 som genomförts, vilket som var det senaste vaccinet mot covid-19 och vilket datum som vaccin mot covid-19 togs senast. Resterande uppgifter behandlas utan att bli tillgängliga i applikationen för användaren.
 4. Uppgifterna visas i läsbart skick i applikationen och sparas inte efter genomförd scanning.
 5. All behandling av personuppgifter sker lokalt i enheten där applikationen används.
 6. Applikationen stödjer inte åtkomst till personuppgifter för någon annan än den som genomför verifieringen. DIGG eller någon annan aktör har ingen möjlighet att på något sätt bereda sig åtkomst till personuppgifter som behandlas i applikationen.
 7. Inga personuppgifter lagras i applikationen eller någon annanstans på automatisk väg. Applikationen medger ingen särskild funktion för lagring. All eventuell lagring av personuppgifter sker till följd av särskilda vidtagna åtgärder av användaren till applikationen och har inget stöd i applikationen.
 8. Applikationen visar endast resultatet av verifieringen i begränsad tid, eller tills verifieringen avbryts eller görs om. Tidigare resultat kan ej återskapas i applikationen utan att QR-kod avläses på nytt. Applikationen är beroende av internetaccess för periodisk uppdatering av publika nycklar. Inget krav om internetaccess finns vid användande av applikationen.

När vi gör utskick om våra föreställningar och andra aktiviteter 

För att kunna sprida information om vår verksamhet upprättar vi e-postlistor, nätverkslistor med  
e-post.  

 • Personuppgifter vi samlar in är ditt namn och/eller e-postadress  

Laglig grund: Uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning alternativt intresseavvägning.  

När du gör ett köp i vår biljettkassa eller pausservering

 • Kortinformation kopplat till betaltjänster  

Laglig grund: fullgörande av avtal alternativt samtycke 

Dela personuppgifter med samarbetspartners i nätverk, projekt och uppdrag

Ibland behöver vi vidarebefordra ditt namn och e-post till andra för att samarbeten ska fungera smidigt och resultatet bli bra. Samtycke skrivs in i avtal så långt det är möjligt.  

 • Personuppgifter vi samlar in är ditt namn och e-postadress  
 • Ditt telefonnummer  

Laglig grund: Fullgörande av avtal alternativt samtycke  

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter  

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Personuppgifterna kommer enbart användas för de ändamål som framgår av denna personuppgiftspolicy. Därefter kommer vi på ett säkert sätt att ta bort dina personuppgifter.  

Samma personuppgift kan dock lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta innebär att vi kan komma att radera en uppgift ur ett system när den inte längre behövs där, samtidigt som uppgiften kan komma att fortsätta lagras i ett annat system om ändamålet finns kvar för just det systemet.  

Lagring och behandling av personuppgifter i e-post  

Vi hanterar personuppgifter i vår e-post. Vår e-post ser vi som ett arbetsmaterial och ett sätt att arbeta med vår dagliga hantering av ärenden och verksamhet. Vi raderar e-post äldre än 3 år. Detta gäller både in- och utkorgar. 

Dina rättigheter

Rätt att återkalla samtycke 

I de fall behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla detta genom att kontakta oss.  

Rätt till tillgång 

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som vi har om dig. Tillgång till dina uppgifter kommer att ges kostnadsfritt. 

Rätt till rättelse, radering, begränsning samt rätt att invända mot behandling 

Vi vill säkerställa att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och uppdaterade.  

Om någon information vi har är felaktig ber vi dig vänligen att informera oss om detta.  

Du kan närsomhelst begära att få dina personuppgifter rättade. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade.  

Du har även rätt att under vissa förutsättningar begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter samt när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller en intresseavvägning.