fbpx Hoppa över till innehåll

Temakvällar Befrielsefronten

Engagemang och fördjupning

Temakvällar Befrielsefronten

Teater kan engagera och uppröra. Befrielsefronten väcker många känslor och frågor. Kanske känner du att du vill engagera dig, kanske undrar du vad som görs av myndigheter och frivilliga. Eller vill du bara träffa några andra som också har sett föreställningen och prata lite?

Ta då chansen och kom på någon eller alla av de tre temakvällar vi håller.
Temakvällarna är kostnadsfria och kräver ingen föranmälan. Du behöver heller inte gå på Befrielsefronten just den aktuella kvällen för att delta.

Välkommen!

Torsdag 4 februari 21.15 – 22.00

Britten Uhlin från Kvinnohuset samt Kristin Gager, Emma Källvik, Signe Freed, Sofie Hagberg och Emilia Hedberg från Tjejjouren presenterar sina verksamheter följt av diskussion och mingel.

Onsdag 10 februari 21.15 – 22.00

Arne Holmberg från nätverket Män för jämställdhet Örebro och Tomas Wetterberg, ordförande i riksorganisationen och sakkunnig i jämställdhetsfrågor, berättar om nätverket och upprinnelsen till att det blev till. På plats finns också representanter för Örebro Läns Mansmottagning. Efter presentationen diskussion och mingel.

Torsdag 18 februari 21.15-22.00 INSTÄLLT PÅ GRUND AV SJUKDOM

Representanter från Systerskapsfestivalen i Örebro berättar om nätverket och kommande aktiviteter kring och under Internationella Kvinnodagen 8 mars.

Om organisationerna

Kvinnohuset i Örebro
Kvinnohuset i Örebro är en ideell förening som erbjuder professionell hjälp och en fristad åt våldsutsatta kvinnor och barn. Den största delen av arbetet består av stödjande och rådgivande verksamhet men de har också ett skyddat boende för hotade kvinnor som tvingats lämna sina hem. www.kvinnohusetorebro.se

Örebro tjejjour
Örebro tjejjour är en partipolitisk och religiöst obunden feministisk förening. Huvudsyftet är att skapa en fristad för tjejer som är, eller har varit utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexualiserat våld i olika former. Alla tjejer är välkomna (till oss) och inga problem är för små. orebro.tjejjouren.se

Män för jämställdhet
Män för Jämställdhet är en ideell och partipolitiskt obunden riksorganisation som verkar för jämställdhet och kvinnofrid, och mot mäns våld och övergrepp – inklusive mäns våld mot män. Fokus ligger på förändring av sociala mansnormer som kopplar ihop manlighet med makt och olikhet i förhållande till kvinnlighet. www.facebook.com/mfj.orebro

Örebro Läns Mansmottagning
Örebro Läns Mansmottagning är en ideell förening som finansieras genom ekonomiska medel från Socialstyrelsen och Region Örebro län. De erbjuder en kvalificerad behandling med fokus på mäns våld i nära relationer.Det övergripande syftet med vår verksamhet är att bidra till barns, kvinnors och mäns säkerhet och hälsa genom att stoppa våldet mot närstående. Örebro Läns Mansmottagning riktar oss till våldsutövande män, oberoende av sexuell läggning. www.orebromansmottagning.se

Systerskapsfestivalen i Örebro
I samband med Internationella Kvinnodagen 8 mars arrangeras Systerskapfestivalen i Örebro. Studieförbund, föreningar, organisationer och privatpersoner går samman för att skapa en festival som lyfter frågor om genus och jämställdhet. Syftet med festivalen är att skapa en gemensam plattform/nätverk för olika organisationer att fortsätta jobba med jämställdhetsarbetet, uppmärksamma och motverka den ojämställda ordningen som gäller i samhället samt upplysa barn och ungdomar om normer, genus och jämställdhet och samtidigt lyfta deras självkänsla på olika sätt. www.systerskaporebro.se

Samarbetspartner: