fbpx Hoppa över till innehåll

Med klassen på teater

 

Workshop med barn 2011

Workshop med barn 2011, foto Lennart Eriksson

För att få en så bra teaterupplevelse som möjligt är det bra om eleverna och du själv är lite förberedda inför besöket. För varje uppsättning vi gör tar vi fram en lärarhandledning. Läs den! Där finns en resumé av handlingen i pjäsen och en hel del annan information.

Före

Innan teaterbesöket kan du berätta lite om handlingen i pjäsen, ungefär det som står i början av lärarhandledningen. Prata också om vad ett teaterbesök är för något och hur det är att gå på teater. Diskutera t ex skillnaden mellan teater och film – att teater är något som sker i verkligheten och att skådespelarna ser och hör allt som publiken gör. Ni kan också prata kring elevernas tidigare erfarenheter av teaterbesök.

  • Har de sett teater tidigare?
  • Vilken föreställning var det?

Under

Väl på plats tas ni emot av vår personal, det kan vara en teatervärd, tekniker eller i förekommande fall skådespelare som hälsar välkommen och anvisar er till era platser. Teater uppstår i mötet med publiken, var därför inte orolig om eleverna reagerar på olika sätt. Vad som händer under föreställningen är Örebro Teaters ansvar och det är vi som avgör om en föreställning tillfälligt ska avbrytas. Däremot måste ni som lärare vara oss behjälpliga om någon elev av någon anledning måste lämna lokalen.

Efter

I lärarhandledningen finns uppslag på hur man kan jobba vidare med pjäsen och få igång samtal med eleverna efteråt. Samtalet efter en föreställning är, precis som den kvalitativa teatern, en resa ut i okänd mark där frågorna är viktigare än svaren. I samtal öppnas möjligheter att möta tankar, känslor och sammanhang som vidgar våra referensramar och ger oss nya erfarenheter. Att samtala och diskutera är ett sätt att formulera och pröva antaganden, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska olika påståenden och förhållanden.

För att få ännu fler ingångar och tankar kring hur teaterupplevelser kan bearbetas i skolan kan man beställa skriften ”Att öppna nya världar” på Riksteaterns webbplats: skolscenen.riksteatern.se/attoppnanyavarldar.

 

Samarbetspartner: